2012-01-11

Rekrytering inom politiken

Kommenterar i SvD granskningen som samma tidning tidigare gjort av statsrådens arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå:

Adam Cwejman, ordförande i Liberala ungdomsförbundet, är också kritisk.

–Ministrarna måste vara sakkunniga i sina ämnen. Ett liv i ett parti, för att hamna i en position, behöver inte leda till sakkunskap i det ämnet, säger han.

Han tycker att partierna måste rekrytera bredare. I dag blir det de mest lojala som får uppdragen.

–Det är inte bra.

Min poäng tåls utvecklas lite. Vad jag efterlyser är inte ett teknokrat- eller expertstyre. Givetvis vill jag se en blandning av personer. Men i takt med att partierna blir mindre till antalet blir rekryteringsbasen inom partierna förminskad. Därför måste det till en bredare rekrytering till fler poster inom regering och riksdag.

Man ska inte behöva en enormt lång tid inom partiet för att kunna ta sig fram. Därför menar jag att man borde välkomna driftiga personer från frivilligorganisationer, akademin, näringslivet fackföreningarna etc. Personer med politiskt engagemang saknas inte i Sverige men de saknas inom partipolitiken. Den är helt enkelt inte tillräckligt attraherande. Det måste ändras då partipolitiken alltjämt har monopol på den formella partipolitiken.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se