2010-12-14

Skolinspektionen ftw!

Har inte skolinspektionens anställda bättre saker för sig? Läst i Skånskan:
Genus och etnicitet är kanske inte det första man tänker på när man öppnar en kemibok för mellanstadiet. Men skolinspektionen har granskat kemiböckerna på Ludvigsborgs friskola och kommit fram till att det brister i jämställdhetstänkandet. Ur kemisynpunkt är det inget fel på böckerna, men eftersom de är från sent 1990-tal anser de inte belysa etnicitet och genus på ett modernt sätt. Bland annat är namnen på personer som förekommer i böckerna nästan uteslutande västerländska, andra kulturer nämns över huvud taget inte. Böckerna speglar med andra ord inte det mångkulturella samhället.
Den här typen av maktkritiska resonemang om genus och mångfald kan gå lite väl långt ibland. Finns det någon som känner sig diskriminerad, antingen öppet eller indirekt av kemibokens val av personnamn? Finns det någon påverkan på någon verklighet som någon kemielev i gymnasiet kan relatera till? Slöseri med tid och resurser, samt ett exempel på när makt och diskurskritiska idéer går väl långt.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se