2012-09-05

Route 66 och den tomma landsbygden

Påbörjar idag en artikelserie för Liberala nyhetsbyrån (LNB) på temat "Liberala utmaningar". Det kommer vara en serie kortare essäer på olika teman som alla anknyter till frågor och dilemman för liberaler på 2000-talet. Tyvärr medger inte formatet att jag kommer med några kompletta lösningar men förhoppningsvis kan jag lyfta ett par relevanta ämnen. 

Första artikeln handlar om avfolkning och hur det historiskt har varit en naturlig process med både upp och nedgångar:
Glesbygdsorter måste troligtvis bli bättre på vad som redan gör dem attraktiva. Svenskars kärlek till naturen är oomtvistad. Att en rejäl gård på landet kostar lika mycket som en garderob i Stockholms innerstad är inte heller ointressant. Elod Takats, en ungersk ekonom vid IMF menar att på grund av den minskande befolkningen i Japan, Tyskland och Italien kommer huspriserna i dessa länder att minska med en procent per år. I ett informationssamhälle måste detta utnyttjas på något sätt. Alltfler jobb kan skötas på distans. Kombinationen låga priser och natursköna omgivningar borde kunna locka fler än en stadsbo till landsbygden.
 Läs hela i Västerbottenskuriren. 
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se