2011-09-12

Om SAAB och staten

Skriver på Svt Debatt om situationen för SAAB och regeringens roll:
Från offentligt håll måste det vara helt avgörande att man för en ansvarsfull industripolitik som har de anställda i första hand, där kommer den statliga lönegarantin in. Men därutöver måste man komma ihåg att det inte är ansvarsfull industripolitik att plöja ner miljarder i verksamheter som inte är lönsamma eller har varit det på lång tid. Detta har vi sett tidigare och är ett populistiskt sätt att försöka rädda en verksamhet på skattebetalarnas bekostnad. Från vänster har det vid flera tillfällen hörts klagomål om att regeringen gör för lite och definitivt försent. Gemensamt för mycket av den kritiken är att den inte presenterat något hållbart alternativförslag på SAAB-krisen. Eftersom lönegarantier och omställningspengar redan finns undrar man vad det då handlar om för stöd?
Läs gärna hela här.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se