2011-06-20

Bättre och tätare städer

Både Malin Lernfelt (GP) och Isobel Hadley-Kamptz (Expressen) skriver bra om stadsbyggnadsfrågor och hur man bör bygga en tät och levande blandstad:
Med tredimensionell fastighetsbildning och en medveten satsning på att bygga lokaler för restauranger och butiker i bottenplan, kontor en våning upp och lägenheter (på så sätt slipper boende vissa störningsmoment) på de översta våningarna, skapas ett område som lockar många olika sorters människor. Såväl lokaler som bostäder bör givetvis vara av varierande storlek och ha olika upplåtelseformer.
Hadley-Kamptz skriver om hur företagens intressen i kombination med politikernas svaga vilja leder till problem för hur städer konstrueras:
Leder till den sortens bebyggelse, utslängda företagsparker, köpcentra och åtskiljda villa­mattor, överallt i världen. Dessa minskar i sin tur kollektivtrafikanvändningen och ökar bilismen. Den inneboende ekonomiska logiken i det är självklar, trots att få egentligen vill ha det så.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se