2011-01-14

Integration eller assimilation? En utvärdering av svensk integrationsdebatt

Det viktigaste inlägget i den liberala och konservativa idédebatten det här året har troligtvis redan gjorts. Rapporten "Integration eller assimilation? En utvärdering av svensk integrationsdebatt" av Andreas Johansson Heinö är väl värd en genomläsning.

Rapporten är gjord på uppdrag av Timbro och visar att de på allvar vill ge sig in i debatten om det multikulturella samhället. Med tanke på Markus Uvells bakgrund (han skrev Folkhemspopulismen) så kan man vara säker på att det här inte är sista gången Timbro initierar och ger sig in i debatten om integrationspolitiken.

Förhoppningsvis kan rapporten öppna upp en dörr bortom dagens syn på integrationspolitiken som politiskt redskap och vad det är vi faktiskt förväntar oss av invandrare, invandring och våra politiska medel.

Kommer återkomma till det här temat ingående i ett senare inlägg. Så länge är de värt att ta en titt på det Timbroseminarium som ägde rum i samband med lanseringen av rapporten.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se