2011-10-19

Spårtaxi som flexibel kollektivtrafik?

Skriver tillsammans med Carl Nettelblad, förbundsstyrelseledamot i GT om försök med spårtaxi:
Det behövs inte bara ett intresse från allmänheten, utan även i många fall politiska beslut. Vi står inför dubbla problem inom trafikpolitiken. Precis som när bilar och järnväg blev vanliga finns det en efterfrågan på resande. Men i tätorter som Göteborg är gatunäten överbelastade. Dessutom vill vi av miljöskäl inte ha smutsiga fordon. Frågan man borde ställa sig är om det går att bygga en kollektivtrafik som är attraktiv jämfört med bilen. Kostnadsmässigt är den redan det, men en egen bil ger för många en frihetsupplevelse. Man kan åka när man vill, dit man vill, utan att behöva kolla tidtabell.
Läs gärna hela.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se