2011-07-12

Inga mer kärnkraftverk och köttskatt?

Är något märkligt citerad i en intervju i Miljöaktuellt. Titeln på intervjun lyder "det blir inga nya kärnkraftsreaktorer". Ett par förvånade personer har frågat mig om LUF har börjat bli kärnkraftsmotståndare. Så är det inte. Däremot menar jag i intervjun, vilket tyvärr inte framgår att det är en fråga om kostnader och att man måste vara realistisk med vad som kommer att ske.

Min oro är att det är på tok för dyrt för att bygga nya kärnkraftverk i Sverige och att processen aldrig kommer komma igång på grund av just kostnaderna. Det är alltså inte en åsikt om huruvida det bör byggas nya kärnkraftverk eller om nya reaktorer ska byggas.

Jag ser hellre att det byggs ny kärnkraft eller att nya reaktorer öppnas (eller att gamla renoveras och inte läggs ner). Alternativt, som vi sett i Tyskland, när grön politik får råda är att fossila bränslekällor får dominera. 20 gigawatt kolkraftverk ska byggas. De beräknade utsläppen väntas bli mellan 170 och 400 miljoner ton koldioxid. Den gröna omställningen är helt enkelt inte så snabb som pamfletterna vill få oss att tro. Att stänga ner kärnkraften är inte en bra idé, den behövs samtidigt som byggandet av förnyelsebara energikällor fortsätter.

Dessutom verkar intervjuarens klippande i artikeln även framställa mig som en vän av köttskatt (mitt svar nedan):
Men vi kommer kunna ställa om, det är jag övertygad om. I och med att vi nu går mot ett peak everything måste marknaden bli tvungen att hitta alternativ. Med politikens hjälp kan vi skynda på den här processen, till exempel genom att låta förorenarna bära sina kostnader. Ta köttätande. Ett monumentalt slöseri, en sjuk felprioritering av odlingsmark. Det är helt fruktansvärt. Jag tror inte det går att förbjuda människor att äta kött, därför kommer jag heller inte att försöka och det är heller inte liberalt. Men det är ofrånkomligen en nödvändighet att vi minskar och till viss del slutar äta kött.
Att de som släpper ut mycket ska bära sina kostnader är inget konstigt. Men med köttätandet som exempel kan man tro att det är en köttskatt jag efterfrågar. Så är det inte. Däremot menar jag att köttproduktion inte alltid är det mest optimala användandet av odlingsmark. På sikt ser jag det som ofrånkomligt att vi använder mer odlingsmark till grödor och inte boskap eller odlande av spannmål som äts av djur. På horisonten finns kanske även in vitrio kött som öppnar upp helt nya dörrar.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se