2011-07-04

Almedalen

Deltar under veckan i en rad seminarier och paneler i Almedalen, nedan ett urval:

Tisdag
Integrationspolitikens tillkortakommanden
Axess Magasin
5/7 2011 09:00 - 10:30 / S:ta Karins kyrkoruin, Stora Torget
Paulina Neuding, chefredaktör, Magasinet Neo. Adam Cwejman, förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Tino Sanandaji, chefsekonom, Captus. Moderator, Dick Erixon.
Panelsamtal med alliansungdomsförbunden

Isola Bellas trädgård, Södra Kyrkogatan 20
15.00-15.45

Panelsamtal med alliansens ungdomsförbundsordföranden "Hur ska alliansen vara relevanta för unga väljare 2014"

Unga och bilen

5/7 2011 17:45 - 18:45
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Högskolans café

Unga politiker förhåller sig inte till bilen på samma sätt som äldre politiker. Vi frågar ut representanter för ungdomsförbunden om hur de ser på mobiliteten i framtidens samhälle och vilken roll bilen spelar.

Medverkande:
Adam Cwejman ordförande Liberala ungdomsförbundet. Gustav Kasselstrand, förbundsordförande Sverigedemokratisk Ungdom. Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund. Tove Liljeholm, förbundsstyrelseledamot Ung vänster. Utfrågare, Charlie Magnusson & Daniel Kolm MRF.

Onsdag

Framtidens Svenska utrikespolitik

6 juli, 12.15 - 13.30 (lättare förtäring serveras från 11.30)
Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén, Mellanvägen 21

Debattörer: Alla ungdomsförbundsordföranden

Claes Arvidsson, ledarskribent, SVD
Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Måns Adler, grundare och VD, Bambuser Javeria Rizvi Kabani, projektledare för Young Leaders Visitors Program, Svenska institutet Frida Vernersdotter, ordförande UFS

Ungdomsarbetslöshet – är lägre ingångslöner rätt väg?

Folkpartiet Skåne i samarbete med tankesmedjan Timbro

Välkommen på seminarium på temat: på Folkpartiets dag under Almedalsveckan. Timbrorapporten "Bidrag - vägen till arbete? Presenteras avnationalekonomen Jenny von Bahr, WSP Analys&Strategi.

Onsdagen den 6 jul ikl 14-15
Folkpartiet Gotlands lokal, S:T Hansgatan 18 Visby

Säkerhetspolitiskt Sommartorg genom Amnesty

6/7 2011 20:00 - 21:00
Restaurang Hamnplan 5

Fyra ordföranden för politiska ungdomsförbund gör på ett lekfullt sätt egna framtidsspaningar om mänskliga rättigheter och som vanligt för att något ska vara en trend krävs tre samtida exempel.

Adam Cwejman, FPU. Erik Bengtsboe, MUF. Jytte Guteland, SSU. Rebecka Carlsson, Grön Ungdom. Spaningsledare, Fredrik Kron kampanjchef, Amnesty.

Torsdag

Politikernas frågor till Gud

Tidningen Dagen och Frälsningsarmén, "(G) som i Gud"
7/7 2011 10:00 - 11:30
Krukmakarens hus, Mellangatan 21

Vilka frågor skulle våra förtroendevalda vilja ställa till Gud? Bryr han sig om infrastrukturfrågor, utbildningspolitik eller hur det går när utländska styrkor bombar i Libyen? Eller deras personliga bekymmer? Präster och pastorer resonerar med politikerna om deras funderinga

Adam Cwejman, ordf, Liberala Ungdomsförbundet. Gustaf Björkman, pastor, Missionskyrkan. Lena Tellebo, pastor, pingströrelsen. Jakob Tronêt, kyrkoherde, Svenska kyrkan. Anders Flanking (C), riksdagsman. Anne Marie Brodén (M), riksdagsman.

Abortdebattens spelregler

Svenska Evangeliska Alliansen
7/7 2011 13:00 - 14:30

Fartyg i Visby hamn, Elida

Vad är tillåtet när man diskuterar aborters vara eller inte vara? Finns det skäl att inte debattera abort i dagens samhälle?

Adam Cwejman, LUF, Mats Selander. Nasrin Mosavi Sjögren, Människorätt för ofödda. Anna Ardin, ordförande, Hjärta - troende socialdemokrater i Stockholm. Kristina Ljungros, ordförande, RFSU. Moderator: Stefan Swärd, pastor.

Ungdomsarbetslösheten och fribeloppet

Student Consulting
7/7 2011 14:00 - 16:00
Hamngatan 3 (Svenskt Näringslivs trädgård)

Extraarbete under studietiden förbättrar chanserna att få jobb efter examen och ses som en god merit hos kommande arbetsgivare. Samtidigt begränsas studenterna av fribeloppsgränserna i studiemedlen. Nivån på fribeloppet har höjts, men varför inte avskaffa det helt?

Tobias Lindfors, vd och grundare, StudentConsulting. Malin Sahlén, nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Adam Cwejman, ordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Nima Sanandaji, vd, Captus. German Bender, utredare och talskrivare, TCO.


 
Blogg listad på Bloggtoppen.se