2011-06-16

Partiledardebatten gav några överaskningar

Kommenterar i Svenska Dagbladet partiledardebatten:

Vad gjorde Jan Björklund bäst respektive sämst?

– I sitt replikskifte tog han upp en oväntad fråga nämligen rörligheten och utstationeringsdirektivet och visade som en sann liberal att det nu är de rödgröna Länksom sviker tillsammans med Sverigedemokraterna. Även hans vinkling på Libyen och vi måste stanna och ta vårt ansvar där var bra.

– Det är tråkigt att integrationen var så frånvarande även om han nämnde ungdomsarbetslösheten vid något tillfälle. Folkpartiet har ansvaret för de frågorna och Björklund hade kunnat ställa skarpare frågor till Juholt om hur man vill lösa integrationen och syna bluffen.

Var var bäst respektive sämst med replikerna från Jan Björklunds politiska motståndare?

– Både Juholt och Fridolin utmärkte sig som jätteduktiga retoriker och jag uppskattar att Fridolin kopplar samman miljöteknik och arbete och kommer med exempel på andra länder som lyckats bättre med det.

– Juholt tar för lättvindigt på betygsfrågorna och Fridolin undviker problemen när det kommer till diskussioner om kärnkraften. Båda är tyvärr som varma luftballonger som lovar mycket utan att det känns konstruktivt.

I artikeln svarar även alla andra FO:s på samma frågor.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se