2012-03-07

Krogöppettider och alkoholkonsumtion

Nu har Lennart Duell, ledamot för FP i kommunfullmäktige i Göteborg svarat på vår debattartikel i GT där vi uppmanade honom att rösta mot majoritetens vilja att sänka krogöppettiderna.

Tyvärr verkar Lennart Duell missförstå mig och Jonathan. Vi driver inte idén att alla måste rösta unisont, inte alls. Vi arbetar för att alla bör rösta unisont i denna fråga. Det är alltså skillnad på principen om att partipiskan alltid bör råda, och att vi önskar att alla i fullmäktigegruppen rösta på ett specifikt sätt i denna fråga.

Till själva sakfrågan. Duell menar att "Tvånget att stänga klockan fem är också en inskränkning." Självklart är det så. Men klockan fem är en mindre frihetsinskränkning än tre. Det är skillnad. Det existerar gråskalor och det är inget vi förnekar.

Duell menar att det är en alkoholpolitisk fråga och att konsumtionen ska hållas nere, därför är tre en "rimlig avvägning". Men med de exempel vi har visat är en förändrad tid inte en garanti för att alkoholen kommer konsumeras i mindre mängd. Det är enbart en garanti för att den kommer konsumeras i andra sammanhang.

Duell kan givetvis hoppas på att det existerar ett kausalt samband mellan öppettider och mängden alkohol som konsumeras. Vi menar att så inte är fallet. Vi respekterar självfallet att man vill minska alkoholkonsumtionen. Men frågan man måste ställa sig är: är mina medel förenliga med mina mål? Och den frågan har Duell undvikit att besvara.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se