2012-02-17

Ungdomsavtal

Skriver tillsammans med ett stort gäng Folkpartikommunalpolitiker om ungdomsavtal:
Alliansregeringens reformer inom skolan är en central grundbult för att på sikt ge unga bättre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden. Men vi måste också skapa fler vägar till arbete för unga som inte har arbetslivserfarenhet och fullgod yrkesutbildning. Alliansregeringen har bland annat introducerat lärlingsutbildningar Länkinom ramen för gymnasieskolan.

Ungdomsavtal inom välfärdsområdet är ytterligare ett sätt att se till att unga som har svårt att konkurrera om jobben får chansen att lära sig ett yrke. Samtidigt ger det kommuner och landsting möjligheten att anställa helt oprövade kort som annars sannolikt inte hade fått något jobb. Därför lägger Folkpartiet nu förslag i minst 27 kommuner runt om i Sverige för att införa särskilda ungdomsavtal.

Förebilden är det ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna tidigare har kommit överens om. Tanken är att unga ska slussas in på arbetsmarknaden genom att under en viss tid få en anställning, 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen, handledning och utbildning. Efter den perioden, när man har mer kompetens i bagaget, är det önskvärt att de unga får fasta jobb med kollektivavtalsenliga löner som alla andra.
Läs gärna hela här.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se